เลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนตรรกยะ และจำนวน

คณิตศาสตร์
มัธยมศึกษาปีที่ 5
สาระที่ ๑ : จำนวนและการดำเนินการ
มาตรฐาน ค ๑.๒ : เข้าใจถึงผลที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการของจำนวนและความสัมพันธ์ระหว่างการดำเนินการต่าง ๆ และสามารถใช้การดำเนินการในการแก้ปัญหา
 ๑. เข้าใจความหมายและหาผลลัพธ์ที่เกิดจากการบวก การลบ การคูณ การหารจำนวนจริง จำนวนจริงที่อยู่ในรูปเลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนตรรกยะ และจำนวนจริงที่อยู่ในรูปกรณฑ์
คณิตศาสตร์
ธีรวุฒิ บุญโสภาส
ไฟล์แนบ

0    0